range


Immagine di una città con linee blu e una chiave per la ricarica

OPLEV NISSAN CHARGE

Som ejer af en Nissan elbil giver Nissan Charge dig omfattende adgang til et af de største offentligt tilgængelige ladenetværk i Europa. Med den særlige ladenøgle og smartphone-appen kan du nemt oplade din elbil på farten. Få din nøgle i dag og nyd friheden på den åbne vej.

OPLEV NISSAN CHARGE

Reel rækkevidde afviger ofte markant fra den opgivne laboratorie-rækkevidde. Kørselsmønster, herunder i særdeleshed hastighed, har stor betydning for den reelle rækkevidde. Rækkevidde stammer fra laboratorieprøver i overensstemmelse med EU-lovgivning og er beregnet til sammenligning af forskellige typer biler. Oplysningerne henviser ikke til en bestemt udpeget bil og udgør ikke en del af tilbuddet. Tallene afspejler ikke nødvendigvis faktiske køreresultater. Valgfrit udstyr, vedligeholdelse, kørselsadfærd samt ikke-tekniske faktorer som vejrforhold kan have indflydelse på de officielle resultater. Tallene blev fastslået under den nye verdensdækkende testcyklus for lette køretøjer, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP).