PRIVATLIVSERKLÆRING

PRIVATLIVSERKLÆRING

PRIVATLIVSERKLÆRING

Seneste opdatering: 21. september 2022

Nissan Connect Door to Door-navigationsappen (“Appen”), udgivet af Nissan Motor Co., Ltd (“Nissan” eller “vi”), er en GPS navigationsapp, som guider dig fra “dør til dør” fra én destination til en anden og tilbage til dit Nissan-køretøj. 

Appen giver dig følgende funktioner:

 • Find min bil: Når din enhed er forbundet til din Nissans navigationssystem, modtager appen din Nissans aktuelle placering. Når du forlader din Nissan, modtager du en meddelelse på din enhed, og din Nissans placering bliver vist på kortet, så du kan finde den senere;
 • Navigation til endelig destination: Når din enhed er forbundet til din Nissans navigationssystem, modtager appen din Nissans aktuelle placering og parkeringens adresse, og dette vises på kortet. En gårute er tilgængelig, så du kan nå til den endelige placering, hvis du er inden for 5 kilometer af den endelige placering. Hvis du er længere end 5 kilometer væk fra den endelige placering, bliver en gårute ikke genereret automatisk, og
 • Send en destination til din Nissan: Brug appen til at finde en destination, og send den til din Nissan.


Når du åbner appen og bruger appen samt tilknyttede tjenester, giver du dine persondata til Nissan. Som udgiver er Nissan datacontroller af dine persondata og behandler sådanne data ved hjælp af TomTom som databehandler.


Læs venligst denne privatlivserklæring grundigt, da den forklarer, hvordan Nissan anvender dine persondata, og hvordan du kan gøre brug af dine rettigheder om dem. Denne privatlivserklæring er et supplement til Vilkår og betingelser for Appen og alle dokumenter eller bemærkninger, der henviser til denne privatlivserklæring.


Hvis du har spørgsmål vedrørende privatliv, kan du kontakte Nissans Databeskyttelse direkte ved at sende en e-mail til NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.

1. HVILKE SLAGS PERSONDATA INDSAMLES AF NISSAN?

  Datatype  Dataeksempler
  Kontaktdetaljer E-mailadresse 
  Data knyttet til placering  Din enheds placering i realtid, din Nissans placering i realtid
  Data knyttet til navigation Din endelige destination, afstanden til din endelige destination, dit ankomsttidspunkt, kørselsvejledningen, gåvejledningen, adressen på hvor din Nissan er parkeret, dine gemte destinationer (hjem, arbejde, andre destinationer), oplysninger om din adressebog (inclusive identifikationsdata og adresser på dine kontakter), dine navigationsindstillinger (hyppighed af trafikopdateringer, afstandsenheder osv.) 
  Data knyttet til Appen Appversion, kortversion uploadet til Appen

Når du giver appen tilladelse til at tilgå din adressebog, giver du Nissan persondata knyttet til tredjepart(er) (f.eks. identifikationsdata og adresser). Under sådanne omstændigheder, vil vi gerne minde idg om, at det er dit ansvar at informere dine kontakter om videresendelse og Nissans brug af deres persondata og at gøre denne privatlivserklæring tilgængelig for dem. 


Visse persondata kan være obligatoriske eller valgfri, afhængigt af din anmodning. Obligatoriske data markeres som sådan ved indsamlingen. Hvis du nægter at afgive obligatoriske data, kan Nissan muligvis ikke behandle din anmodning (f.eks. oprettelse af din brugerkonto, tilslutning af appen til dit Nissan-køretøj, levering af GPS-navigationstjenester gennem appen osv.). 

2. HVILKE FORMÅL BRUGER NISSAN DINE PERSONDATA TIL?

Nissan bruger udelukkende dine persondata til følgende formål: 

  Formål Eksempler på brug af dine persondata Juridiske grunde
  Oprettelse og administration af din brugerkonto  • for at oprette din brugerkonto
 
• til at verificere dig selv i appen, så du kan gemme dine favoritdestinationer
 
• for at opdatere din brugerkonto, når det er nødvendigt
Brug af Vilkår og betingelser for Appen
  GPS-navigationstjenesternes ydeevne  • til at finde din enhed i realtid (med en påmindelse om, at der er en realtidsfunktion) for at kunne levere GPS-navigationstjenesterne til dig
 
• til at finde din Nissan i realtid (med en påmindelse om, at der er en realtidsfunktion) for at kunne levere GPS-navigationstjenesterne til dig
 
• til at dele din endelige destination med din Nissans navigationssystem ved at forbinde appen med din Nissan
 
• til at guide dig til din endelige destination under kørsel
 
• til at guide dig til din endelige destination til fods, når du har parkeret din Nissan
 
• til at huske din Nissans placering for at kunne guide dig tilbage til dit Nissan-køretøj
 
• til at gemme dine favoritdestinationer, så du kan få hurtig adgang til dem
 
• til at dele din Nissans placering med en anden navigationsapp på din enhed
 
• til automatisk download af opdateret trafik og kort i appen
Brug af Vilkår og betingelser
  Navigation til gemte/favoritdestinationer 
• til at tillade appen adgang til din adressebog for at kunne guide dig til dine kontakters valgte adresser Dit samtykke
  Forbedring af appen og de tilknyttede tjenester samt din brugeroplevelse  • til at forbedre appen og de tilknyttede tjenester 
 
• til at facilitere din browsing i appen
 
• til at foretage de nødvendige sikkerhedstrin for appen
Nissans legitime interesse i forbedring af appen og de tilknyttede tjenester samt din brugeroplevelse 
  Forbehandling af retssager eller retssager • til at administrere enhver strid eller retssag  Nissans legitime interesse i at forsvare sine rettigheder og interesser
  Overholdelse af juridiske og lovmæssige forpligtelser  • til at overholde juridiske og lovmæssige forpligtelser 
 
• til at behandle dine anmodninger om at gøre brug af dine rettigheder
Juridiske og lovmæssige forpligtelser, som Nissan er underlagt 

3. HVEM KAN FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA?

Dine persondata kan blive overført til følgende modtagere, når du tilgår, browser i og burger appen og de tilknyttede tjenester: 

  Modtagere  Formål 
  Nissan og dennes behørigt autoriserede medarbejdere Til at administrere appen og de tilknyttede tjenester som angivet i afsnit 2 i denne privatlivserklæring 
  TomTom  Som databehandler til at udføre GPS-navigationstjenesterne på Nissans vegne
  Nissans tjenesteudbydere (hostingudbyder, it-serviceudbydere osv.)  Udelukkende til drifts- og tekniske formål i tilknytning til administration af appen og de tilknyttede tjenester
  Administrative eller retslige myndigheder Udelukkende i tilfælde af en udtrykkelig og berettiget anmodning, eller i tilfælde af et påstået brud på juridiske eller lovmæssige bestemmelser
  Advokater og alle interesserede parter Udelukkende i tilfælde af administration af mulige tvister og andre juridiske forhold, hvor det findes nødvendigt

4. VIL DINE PERSONDATA BLIVE OVERFØRT UDEN FOR EU/DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)/STORBRITANNIEN(UK)/SCHWEIZ?

Da Nissan, dets datterselskaber og nogle af dets tjenesteudbydere er placeret i lande uden for EU/EØS/UK/SCHWEIZ, behandles dine personoplysninger i tredjelande.  

Når dine persondata overføres til sådanne tredjelande, implementerer Nissan, i mangel af en beslutning om tilstrækkelighed og, hvor det er relevant, efter at have foretaget en vurdering af egnetheden af dine rettigheder på tredjelandets territorium, de juridiske og/ eller kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger, der kræves af den gældende databeskyttelseslovgivning (såsom europæiske standardkontraktklausuler).  

 

5. HVORDAN BESKYTTER NISSAN DINE PERSONDATA?

Nissan har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod potentielle persondatalækager. Disse foranstaltninger vil garantere et sikkerhedsniveau, der er passende for persondata og vil tage højde for det aktuelle tekniske niveau og omkostningerne ved implementering i forhold til risiciene og arten af de persondata, der skal beskyttes.

Nissan garanterer, at deres ansatte og enhver anden person, der behandler dine persondata, respekterer Nissans interne regler og procedurer for persondatabeskyttelse. I denne kontekst gennemser og opdaterer Nissan jævnligt sin praksis for at forbedre dit privatliv og sikre, at de interne regler og procedurer følges.

Hvis du har fundet en svaghed eller vil indrapportere en sikkerhedshændelse, kan du kontakte Nissans Databeskyttelse direkte ved at sende en e-mail til NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.

 

6. HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE PERSONDATA?

Generelt vil dine persondata kun blive opbevaret i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, hvortil de nævnte data blev indsamlet. 

Særligt:

 • data knyttet til din brugerkonto opbevares, indtil sletning af din brugerkonto eller efter to (2) års inaktivitet på din brugerkonto;
 • data knyttet til GPS-navigationstjenesterne opbevares, indtil gennemført udførelse af den anmodede tjeneste, eller indtil sletning af dem, hvis du har valgt at gemme dem i appen; 
 • dine aktivitetsoplysninger på internet eller andre elektroniske netværk opbevares i en periode på tretten (13) måneder fra indsamlingen.

Udover disse opbevaringsperioder, kan persondata blive opbevaret til bevisførelsesformål kun under gældende forældelsesfrist (f.eks. er de hyppigste af disse opbevaringsperioder normalt mellem 5 og 7 år til sådanne formål). 

7. HVAD ER DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DINE PERSONDATA?

Hvis du er bosiddende i EU/EØS/UK/SCHWEIZ, har du følgende rettigheder vedrørende dine persondata:

 • Du kan anmode om adgang til dine persondata for at få tydelige, transparente og forståelige oplysninger om, hvordan Nissan behandler dine persondata (som angivet i denne erklæring) samt en kopi af dine persondata.
 • Du kan anmode om rettelse af dine persondata for at få ændret dine persondata, hvis de er forældede, forkerte eller ufuldstændige.
 • Du kan modsætte dig behandling af dine persondata, når behandlingen er baseret på Nissans legitime interesse. Nissan vil ikke længere behandle dine persondata, medmindre Nissan fremviser overbevisende, legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, såsom overholdelse af en juridisk forpligtelse (f.eks. juridisk forpligtelse, der involverer opbevaring af dokumenter), eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 • Undtagen hvis du er bosiddende i Schweiz, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i en begrænset periode, særligt for at udføre visse verificeringer, hvor én af følgende betingelser er gældende:

➢ Du modsætter dig dine persondatas korrekthed, hvoraf behandlingen derpå begrænses i den periode, der er nødvendig for, at Nissan kan verificere korrektheden af sådanne persondata.

➢ Behandlinger er ulovlig, og, fremfor anmodning om sletning, du foretrækker at begrænse brugen;

➢ Nissan har ikke længere brug for dine personoplysninger til behandlingsformålet, men du har brug for dem til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;

➢ Du har modsat dig behandlingen, som derpå begrænses under verificering af, hvorvidt Nissan's tvingende legitime grunde kan tilsidesætte dine interesser, rettigheder og friheder.

 • Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid, uden at denne tilbagetrækning påvirker lovligheden af de behandlingsoperationer, der hidtil er blevet udført. 
 • Undtagen hvis du er bosiddende i Schweiz, kan du bede om at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og kan også anmode om overførsel af dem til en anden datacontroller, hvor det er teknisk muligt. Denne ret kan ikke udføres under alle forhold. Rettigheden gælder kun, hvis den opfylder alle følgende betingelser:

➢ Din anmodning er kun knyttet til dine persondata (ekskluderer anonyme og tredjepartsdata);

➢ Din anmodning påvirker ikke andres rettigheder eller friheder negativt, særligt Nissan (f.eks. forretningshemmeligheder) eller tredjeparters (f.eks. intellektuel ejendom);

➢ Behandlingen udføres på automatiseret vis (papirfiler er derfor ikke inkluderet);

➢ Behandlingen er baseret på samtykke eller udførelsen af en kontrakt.

 • Du kan anmode om sletning af dine persondata (bedre kendt som retten til at blive glemt), når én af følgende juridiske årsager er gældende:

➢ Du modsætter dig behandling af dine persondata, og der ikke findes tilsidesættende juridiske årsager til at berettige behandling af dine persondata (f.eks. juridisk forpligtelse, der involverer opbevaring af dokumenter);

➢ Du beslutter dig for at trække dit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage;

➢ Dine persondata er ikke længere nyttige til det oprindelige formål, de blev indsamlet til, eller til enhver anden type behandling;

➢ Brugen af dine data er ikke i overensstemmelse med gældende juridiske bestemmelser. 

Afhængigt af dit bopælsland, kan du have yderligere rettigheder vedrørende behandling af dine persondata.


Under visse omstændigheder kan Nissan bede dig om særlige oplysninger for at bekræfte din identitet og sikre brugen af dine rettigheder. Dette er endnu en passende sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at persondata ikke videregives til en person, der ikke har ret til at modtage dem.

Hvis du har spørgsmål vedrørende privatliv eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Nissans Databeskyttelse direkte ved at sende en e-mail til NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.


Hvis du ønsker det, kan du også klage til din nationale datasikkerhedsmyndighed. Denne ret kan udøves til enhver tid og uden omkostninger, med udelukkelse af potentielle postgebyrer eller udgifter i forbindelse med juridisk repræsentation eller bistand, hvis du vælger at ansætte tredjepartshjælp til proceduren. 

8. ÆNDRINGER TIL DENNE ERKLÆRING 

Denne privatlivserklæring kan blive ændret fra tid til anden, særligt for at afspejle ændringer i de tjenester, der leveres i appen, eller af gældende lovgivning. Nissan vil udlevere den opdaterede privatlivserklæring til dig på passende måde, hvis det kræves af gældende lovgivning. Vi anbefaler under alle omstændigheder, at du gennemlæser denne privatlivserklæring, hver gang du bruger appen.