Tallene for km/l og CO2-udledning er oplyst i henhold til WLTP målemetoden. Værdierne er baseret på laboratorietests, som er foretaget i overensstemmelse med EU-lovgivning, der er lavet til, at biler kan sammenlignes. Disse tests er udført efter WLTP målemetoden. Tallene reflekterer ikke nødvendigvis reelt forbrug. Tilbehør, vedligeholdelse, kørselsadfærd, vejrforhold m.m. kan påvirke de faktiske værdier.